Giáo dục là miễn phí!

Hãy cùng nhau chung tay xây dựng một nền giáo dục miễn phí cho bất cứ ai, ở bất cứ nơi nào.

NEWEST LECTURES

Kteam 29 Views
Image trong lập trình WPF
Kteam 20 Views
SliderBar trong lập trình WPF
Kteam 32 Views
ToggleButton trong lập trình WPF
Kteam 24 Views
RadioButton trong lập trình WPF

NEWEST COURSES

HowKteam 20 Lectures
Lập trình WPF cơ bản
Kteam 1 Lectures
Kinh nghiệm và Thủ thuật SQL Server
Kteam 11 Lectures
Bài toán kinh điển trong lập trình
HowKteam 26 Lectures
Lập trình Winform cơ bản
HowKteam 3 Lectures
Stream kỹ thuật C# .Net
HowKteam 6 Lectures
Lập trình Keylogger với C# Application
Kteam 13 Lectures
Adobe LightRoom Part II
HowKteam 26 Lectures
Lập trình phần mềm Quản lý quán cafe với C# Winform

BEST RATINGS COURSES

Kteam 4 Lectures
Microsoft Excel 2016
Kteam 2 Lectures
Thủ thuật máy tính
Kteam 5 Lectures
Hướng dẫn cài đặt
Kteam 3 Lectures
Dành cho người mới
Kteam 2 Lectures
Góc lập trình viên
Kteam 19 Lectures
Khóa học lập trình C++ căn bản
Kteam 23 Lectures
Khóa học lập trình Android cơ bản
Kteam 37 Lectures
Microsoft Word 2016