Một nền giáo dục miễn phí cho bất cứ ai, ở bất cứ nơi nào.

About Content Specialists Volunteer Donate

KTEAM VISION

Với mong muốn mang đến kiến thức chất lượng, miễn phí cho mọi người, với
tâm huyết phá bỏ rào cản kiến thức từ việc giáo dục thu phí. Chúng tôi - Kteam
đã lập nên trang website này để thế giới phẳng hơn.

Bất cứ ai có mong muốn khai phá thế giới. Phá bỏ mọi thứ ngăn cản sự phát
triển tất yếu bền vững của xã hội đều là Kter (Thành viên của Kteam).

GIÁO DỤC LÀ MIỄN PHÍ!

FOUNDERS
DONATE

Hỗ trợ chúng tôi để cùng xây dựng một nền GIÁO DỤC MIỄN PHÍ cho bất cứ ai,
ở bất cứ nơi nào. Hoặc tham gia vào đội ngủ giảng viên, công tác viên, tình
nguyện viên của chúng tôi.

Donate

SERVICES

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ về phân
tích, thiết kế, xây dựng.

SYSTEM MANAGEMENT

APPLICATION

TOOL

WEBSITE

OUTSOURCING

MORE

CONTACT

Liên hệ chúng tôi nếu bạn có nhu cầu về dịch vụ, quảng cáo hoặc những thắc mắc khác.

CONTACT INFO  Trần Kim Long
  Phone: (+84) 909 256 437

  Nguyễn Đoàn Ngọc Giàu
  Phone: (+84) 1669 455 088

  Nguyễn Sơn Tùng
  Phone: (+84) 1662 256 317