KTEAM VISION

Với mong muốn mang đến kiến thức chất lượng, miễn phí cho mọi người, với tâm huyết phá bỏ rào cản kiến thức từ việc giáo dục thu phí. Chúng tôi - Kteam đã lập nên trang website này để thế giới phẳng hơn.

Bất cứ ai có mong muốn khai phá thế giới. Phá bõ mọi thứ ngăn cản sự phát triển tất yếu bền vững của xã hội đều là Kter (Thành viên của Kteam).

GIÁO DỤC LÀ MIỄN PHÍ!DG

Nguyễn Đoàn Ngọc Giàu

Phụ trách:

Kỹ thuật nội dung - Thiết kế website


K9

Trần Kim Long

Phụ trách:

Nhân sự - Chiến lược - Thương hiệu


Kosak

Nguyễn Sơn Tùng

Phụ trách:

Đồ họa - Âm thanh