Adobe Photoshop LightRoom

Adobe Photoshop LightRoom

Adobe Photoshop LightRoom (2 khóa học / 40 bài học)

Sắp xếp theo:  

Adobe LightRoom Part I
Giới thiệu

Adobe LightRoom Part I

Tinh Nhuệ Với LightRoom

27 bài học
Adobe LightRoom Part I Adobe LightRoom Part I Adobe LightRoom Part I Adobe LightRoom Part I Adobe LightRoom Part I
Adobe LightRoom Part II
Giới thiệu

Adobe LightRoom Part II

Phần Xử Lý Hậu Kỳ

13 bài học
Adobe LightRoom Part II Adobe LightRoom Part II Adobe LightRoom Part II Adobe LightRoom Part II Adobe LightRoom Part II
Kteam - Howkteam Free Education
X
Click Vào bài học để xem FULL khóa học