IT & Phần mềm

IT & Phần mềm

IT & Phần mềm (2 khóa học / 7 bài học)

Sắp xếp theo:  

Hướng dẫn cài đặt
Giới thiệu

Hướng dẫn cài đặt

How to install - Hướng dẫn cài đặt phần mềm, hệ điều hành

5 bài học
Hướng dẫn cài đặt Hướng dẫn cài đặt Hướng dẫn cài đặt Hướng dẫn cài đặt Hướng dẫn cài đặt
Thủ thuật máy tính
Giới thiệu

Thủ thuật máy tính

Computer Tips & Tricks - Các thủ thuật tối ưu máy tính

2 bài học
Thủ thuật máy tính Thủ thuật máy tính Thủ thuật máy tính Thủ thuật máy tính Thủ thuật máy tính
Kteam - Howkteam Free Education
X
Click Vào bài học để xem FULL khóa học